CUBS plus, s.r.o.
CUBS plus, s.r.o., Masarykova č. 21, 040 01 Košice

Referencie

Zamestnanci našej spoločnosti sa už 10 rokov zaoberajú vypracúvaním bezpečnostných projektov ochrany osobných údajov pre rôznych prevádzkovateľom informačných systémov, a to:

 

 • spoločnosti (fyzické osoby, právnické osoby),
 • mestské úrady,
 • obecné úrady,
 • mestské časti,
 • stredné, základné a materské školy,
 • základné umelecké školy,
 • centrá voľného času,
 • úrady,
 • zdravotnícke zariadenia (ambulancie, nemocnice),
 • zariadenia sociálnych služieb,
 • domovy dôchodcov,
 • advokátske a právnické kancelárie,
 • účtovné spoločnosti a pod.


Spoločnosť CUBS plus, s.r.o. taktiež pravidelne organizuje odborné školenia k zákonu NR SR č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov s vydaním osvedčenia o školení všetkým účastníkom.