Ochrana osobných údajov pre prevádzkovateľov informačného systému

Využite naše dlhoročné skúsenosti v oblasti ochrany osobných údajov pri spracovávaní bezpečnostných projektov ochrany osobných údajov pre niekoľko stoviek prevádzkovateľov

Dozvedieť sa viac

O nás

Spoločnosť CUBS plus, s.r.o. so sídlom v Košiciach v súlade s predmetom činnosti poskytuje komplexné vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie ochrany osobných údajov v súlade s Nariadením ako aj so zákonom o ochrane osobných údajov a súvisiacimi právnymi predpismi.

Naša spoločnosť spĺňa všetky požadované náležitosti (podmienky) oprávňujúce na vykonávanie činností, v zmysle legislatívnych noriem platných na území SR.

 

Spoznajte nás

NOVINKA: Nové Nariadenie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov č. 2016/679 („GDPR“), sankcie za porušenie budú oproti terajšiemu zákonu o ochrane osobných údajov 100-násobne vyššie – až do 20.000.000 €!

Ponuka

Vypracovanie bezpečnostného projektu

Projekty spracované našou spoločnosťou spĺňajú všetky požiadavky vyplývajúce zo zákona a vyhlášky, prešli niekoľkými kontrolami Úradu na ochranu osobných údajov SR

Preškolenie Vašich oprávnených a zodpovedných osôb

Prečítali ste si Zákon o ochrane osobných údajov niekoľkokrát a napriek tomu ste všetkému neporozumeli? Jedná sa totiž o jeden z najťažších a najťažkopádnejších zákonov v slovenskej legislatíve.

Audit

Posúdenie, či bezpečnostný projekt a súvisiaca dokumentácia, ktorú už máte spracovanú zodpovedá zákonu NR SR č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.

Nové nariadenie v oblasti ochrany osobnýchdajov – GDPR

Ako ste sa už iste dopočuli, v súčasnosti ochrana osobných údajov v celej Európskej únii prechádza zásadnou zmenou, ktorá sa v nemalej miere dotkne všetkých sfér spoločenského života.

Plnenie funkcie zodpovednej osoby

V rámci našich služieb, Vám ponúkame výkon funkcie zodpovednej osoby, ktorej povinnosť vymenovania pre niektoré subjekty ukladá priamo Nariadenie – GDPR.

Garant

  • problematike ochrany osobných údajov sa venuje od roku 2002
  • je spracovateľkou Bezpečnostných projektov a súvisiacej dokumentácie pre súkromný aj verejný sektor,
  • vykonáva odborné školenia a vydáva odborné články-držiteľka certifikátu audítora a certifikátu pre vykonávanie interných auditov, absolvovala skúšky na výkon funkcie zodpovednej osoby
  • je autorkou knižnej publikácie Nedospelé deti, v ktorej sa za pomoci iných odborníkov z oblasti prevencie kriminality, informatiky, detskej a dospelej psychológie podrobnejšie venuje aktuálnej téme, ochrana osobných údajov detí a mládeže ako aj ich rodín. S uvedenou témou úzko súvisí aj kyberšikanovanie. Knihe Nedospelé deti bola Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR udelená odporúčacia doložka pre materiálny didaktický prostriedok a bola zaradená do zoznamu odporúčaných materiálnych didaktických prostriedkov určených pre základné školy, stredné odborné školy a gymnáziá.

PhDr. Jana Géciová, MBA

Napísali o nás

Povinnosť chrániť osobné údaje sa týka aj spoločenstva vlastníkov bytov

Dozvedieť sa viac

Kontakt

Odoslaním formulára udeľujem prevádzkovateľovi CUBS plus, s.r.o., Mudroňova 29, 040 01 Košice súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov pre účel: spracúvanie osobných údajov potrebných pre vybavovanie žiadostí (zodpovedania otázok, poskytovania informácií) na žiadosť fyzickej osoby. Dozvedieť sa viac