CUBS plus, s.r.o.
CUBS plus, s.r.o., Masarykova č. 21, 040 01 Košice

Ponuka

Naša spoločnosť CUBS plus, s.r.o. Vám ponúka vypracovanie bezpečnostných projektov ochrany osobných údajov a súvisiacich dokumentov, a to:

 

  • posúdenie bezpečnosti spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom,
  • vypracovanie bezpečnostného projektu v zmysle zákona o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,
  • vypracovanie smerníc v zmysle zákona o ochrane osobných údajov,
  • vypracovanie poučenia o povinnosti mlčanlivosti,
  • vypracovanie poverení zodpovedných osôb,
  • vypracovanie poverení a poučení oprávnených osôb,
  • školenie zodpovedných a oprávnených osôb,
  • vydanie osvedčení o školení zodpovedných a oprávnených osôb,
  • registrácia zodpovedných osôb na Úrad na ochranu osobných údajov,
  • vypracovanie evidenčných alebo registračných listov všetkých informačných systémov,
  • vypracovanie Zmlúv so sprostredkovateľom,
  • poradenská a konzultačná činnosť k uvedenej problematike,
  • odborná príprava manažmentu a zamestnancov poverených výkonom bezpečnostných funkcií v prevádzkovaných IS.

 

V prípade Vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky našou spoločnosťou alebo v prípade akýchkoľvek otázok nás prosím neváhajte kontaktovať:
Mobil: 0918 434 374, 0903 608 164
E-mail: info@cubsplus.sk