CUBS plus, s.r.o.
CUBS plus, s.r.o., Masarykova č. 21, 040 01 Košice

Novinka

Ako ste sa už iste dopočuli, v súčasnosti ochrana osobných údajov v celej Európskej únii prechádza zásadnou zmenou, ktorá sa v nemalej miere dotkne všetkých sfér spoločenského života. Vyvrcholí 25.05.2018, odkedy sa začne v praxi uplatňovať nové Nariadenie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov č. 2016/679 („GDPR“), pričom sankcie za porušenie budú oproti terajšiemu zákonu o ochrane osobných údajov 100-násobne vyššie – až do 20.000.000 €!

Do toho času je potrebné nie len vypracovať novú bezpečnostnú dokumentáciu, prijať personálne, organizačné a technické opatrenia v uvedenej oblasti, ale aj celý tento nový systém ochrany osobných údajov implementovať do podmienok prevádzkovateľa.

A aby toho nebolo málo, do času účinnosti nového Nariadenia - GDPR máte stále povinnosť mať vypracovanú bezpečnostnú dokumentáciu podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a metodických usmernení Úradu.

Spoločnosť CUBS plus, s.r.o. Vám ako spracovateľ bezpečnostnej dokumentácie ponúka kontrolu súčasne platnej dokumentácie v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a zároveň prípravu a vypracovanie dokumentácie, ktorá bude potrebná podľa nového Nariadenia - GDPR!

Okrem toho Vám ponúkame výkon funkcie zodpovednej osoby, ktorej povinnosť vymenovania Vám ukladá priamo Nariadenie – GDPR.

Touto cestou si Vás preto dovoľujeme osloviť s ponukou našej spoločnosti, ktorá sa dlhoročne zaoberá poskytovaním komplexných služieb v oblasti ochrany osobných.

V prípade záujmu alebo akýchkoľvek otázok alebo nejasností nás neváhajte kontaktovať.

Mobil: 0918 434 374, 0903 608 164
E-mail: info@cubsplus.sk